ประวัติความเป็นมา : หญิงสาวที่เติบโตมากับครอบครัวที่ประกอบกิจการร้านอาหารมาตั้งแต่เด็ก ได้ชิมอาหารมากมายมาตลอด 50 ปี จึงทำให้ เหว่า-สุขใจ ละกำปั่น(พัฒนศักดิ์) เจ้าของร้าน ครัวกำปั่นเขาใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหาร และได้สูตรอาหารไทยโบราณมาจากคุณแม่ จึงได้ผันตัวมาเปิดร้านอาหารเล็กๆริมทางไปวังน้ำเขียว หวังแค่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองรสชาดอาหารสูตรดั้งเดิม จากร้านข้าวแกงเล็กๆ แต่ด้วยเสียงตอบรับจากลูกค้าที่มากขึ้น จึงได้ทำการขยายร้านไปเรื่อยๆจนเป็น อาณาจักรครัวกำปั่นเขาใหญ่ ในปัจจุบัน การตั้งชื่อร้านมีที่มาทั้งหมด 4 ความหมาย ความหมายแรกมาจากนามสกุลของสามี “ละกำปั่น” สองคือ ลูกชายคนที่สองชื่อ “กำปั่น” สาม ในขณะที่กำลังปลูกเรือนไทยหลังแรกอยู่นั้นคุณสุขใจและสามี ได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดถูกใจเรือโบราณอยู่หนึ่งลำ จึงนำมาตั้งที่ร้านซึ่งเรือลำนั้นคือเรือ “กำปั่น” โบราณ และท้ายสุดคำว่า กำปั่นเป็นชื่อที่คนโบราณใช้เรียกหีบที่ไว้สำหรับเก็บเงินเก็บทอง